Asterion – the legendary king of Crete, husband of Europa; and the real name of the Minotaur!

Watch it here:


Enjoy! :-)

#ancientgreecereloaded #history #mythology #asterion #deucalion #kingasterion #crete #asterius #europa #zeus #minos #sarpedon #rhadamanthys #minotaur #talos #aeolus #pelasgia #aeolis #cretheus #tectamus #tegeates #archedius #cydon #gortys #arcadia #laelaps #javelin #automaton #cretanbull #pasiphae #king #queen #theseus #hero #athens #island #ariadne #greekmythology #greekhistory #ancientgreece #mythology101 #history101 #mythologyexplained #historyexplained

Like