Paean (Παιών) - the physician of the Olympian gods!

Watch it here:

Enjoy! :-)

#ancientgreecereloaded #paean #physician #doctorofthegods #asclepius #godofmedicine #epidaurus #apollo #koronis #asklepieion #thessaly #machaon #podaleirios #iaso #panacea #aceso #aglaia #hygeia #epione #medicine #hippocrates #zeus #menelaus #trojanwar #history #mythology #euripides #pausanias #greekhistory #ancientgreece #athena #thrasymedes #snakes #ancientrome #antonius #sanctuary #athens #gods #goddesses #titans #mountolympus #hesiod #ancientgreekmythology #cheiron

Like