ΤΙΤΑΝΕΣ, ΤΙΤΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΙ... ΚΑΙ ΧΑΟΣ

Η τρέχουσα ενότητα επικεντρώνεται στους Τιτάνες και της Τιτανίδες της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας.

Επίσης, θα βρείτε πληροφορίες για τους Πρωτογενείς. Πρωτογενείς είναι ο όρος που χρησιμοποιείτε για να περιγράψει τις οντότητες ή τους θεούς, πριν από τους θεούς… ή αλλιώς, είναι οι Αρχαίοι Παλαιοί (αν προτιμάτε την ορολογία του Lovecraft).

Ακόμη, θα βρείτε δεδομένα για το Χάος, την Πρώτη Ύπαρξη Όλων!

Θα βρείτε τις απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες και περιγραφές, καθώς και περαιτέρω πηγές που θα σας επιτρέψουν να επεκτείνετε την έρευνά σας.